• Alle
  • Directie
  • Leerkracht
  • Ondersteunde functies
  • Kinderdagverblijf
  • Buitenschoolse Opvang
Diana van Klaveren – Bregman
Buitenschoolse Opvang
Cynthia Steenmaker – Dekkers
Kinderdagverblijf
Daisy Taal
Zerrne Gerardus
Saskia Vlasveld
Ondersteunde functies
Leraarondersteuner, juf groep 5/6B
Jolanda Oskam
Leerkracht
Juf groep 1/2A
Daphne Glissenaar
Marja Groenendaal
Leerkracht
Juf groep 3A
Jenneke van Nierop
Leerkracht
Juf 3A en 5A
Annette Witvliet
Leerkracht
Juf groep 4B
Margo Kalkman
Leerkracht
Juf groep 4B
Erika Stokvis
Leerkracht
Juf groep 7/8B
Marije van der Klugt
Sabine Dijkstra
Leerkracht
Juf groep 6A
Romy Böhmer
Leerkracht
Juf groep 7A
Brenda Meijers
Leerkracht
Juf groep 7 en groep 8
Anita Sterkenburgh
Leerkracht
Juf groep 8 en ambulant
Thamar Slootmaker
Ondersteunde functies
Interne Begeleiding
Irene Heyer
Ondersteunde functies
Administratie
Willem Kaffa
Ondersteunde functies
Concierge
Jolanda van der Schaaf
Leerkracht
Juf groep 1 /2 A
Serena Hoogduin
Leerkracht
Juf groep 1/2B
Eva Fahner
Leerkracht
Juf groep 1/2C
Bianca van der Zwan
Leerkracht
Juf groep 3B
Mariska Charbo
Leerkracht
Juf groep 3B
Shirley Ververloo
Leerkracht
juf groep 4A
Sarah Zwiers
Leerkracht
Juf groep 5A en ondersteunende functies
Mandy Degenhart
Ondersteunde functies
Onderwijs assistente
Helgamarie van der Welle-Wiersma
Directie, Leerkracht
adjunct directeur
Inval leerkracht groep 7/8 op vrijdagen
Pauline Postma
Lindy van den Bulk
Kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang