Ouderraad

“Om de schooltijd voor de kinderen nog iets leuker, vrolijker, gezelliger te kunnen maken door middel van kleine activiteiten, versieringen en feestjes”
“Een echt kerstdiner voor alle kinderen”
“Om al die heerlijke snuitjes te zien genieten van de intocht van Sinterklaas”
“Die blije gezichten, de limo na de sponsorloop, de pepernoten van de pieten, maar ook de chips bij de disco, dat is gewoon onbetaalbaar”

Wat doet de Ouderraad?
Doelstelling van de ouderraad
De relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad en de school te bevorderen en wel zo dat de werkzaamheden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen.

Activiteiten
In en rondom de school vinden veel activiteiten plaats, waarbij er veel wordt georganiseerd door de ouderraad zoals Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Paasontbijt, de disco, hulp bij sportdagen en sporttournooien, afscheid groep 8.
Er kunnen ook onderwerpen naar voren komen die door ouders worden aangedragen en waarover aan het team om een mening wordt gevraagd of die ter informatie aan het team worden meegegeven.
Op de ouder- en informatieavonden staat de ouderraad natuurlijk klaar met een kopje koffie of thee. Veel werk, waarbij gelukkig ook veel hulp is van andere ouders. Zo is er een vast team van moeders dat de open ruimte versiert en staan er altijd weer ouders klaar om te helpen bij
verschillende activiteiten.

Hoe doet de Ouderraad dat allemaal?

Ouderbijdrage
Aan het begin van ieder cursusjaar wordt aan de ouders/verzorgers van de kinderen, die onze school bezoeken, een vrijwillige bijdrage gevraagd om de niet door de overheid gesubsidieerde kosten te dekken. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt €27,50 per kind. De ouderbijdrage wordt door de OR gebruikt voor het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, sportdagen, afscheidsavonden, bijdrage in cultuuruitjes ed. Een verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage vindt u in het jaaroverzicht van de ouderraad.

Wilt u graag actief zijn in de ouderraad, neem dan contact op via onderstaand mailadres. Uw medewerking is van harte welkom!

Wanneer vergadert de Ouderraad?
Tijd: 20u-22u
Locatie: IKC Prins Claus
Vergaderverslagen kunt u opvragen via de mail or@claus.unicoz.nl

Contact
Vragen en opmerkingen t.a.v. de ouderraadactiviteiten zijn van harte welkom via de email or@claus.unicoz.nl
Of spreek een van de leden in de wandelgangen aan.

Ouderraad logo