Welkom

Prins Clausschool:

de basis voor de toekomst

 

In de Prins Clausschool staat het woord "samen" centraal. Samen met De Drie Ballonnen bieden we onderwijs en opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak. Door samen te leren, te spelen, te vieren en vooral heel veel plezier te hebben, vormen wij een stevige en veilige basis voor de toekomst van elk kind. Dit doen wij samen en in goed contact met leerlingen en hun ouders.

Onze school biedt een plek waar ieder kind mag zijn wie hij of zij is. Ieder kan zijn eigen top bereiken. Rust en structuur in het leerklimaat zijn kenmerkend.

Speerpunten in ons onderwijs zijn:

    • Uitdagende leerdoelen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
    • Engels in groep 1 t/m 8
    • Techniek en natuur in groep 1 t/m 8
    • Onderwijs aan leerlingen met (kenmerken van) dyslexie

Wij zijn gevestigd in een modern, duurzaam en transparant schoolgebouw met multifunctionele lokalen en ruimtes. In deze omgeving kunnen wij eigentijds onderwijs en passende opvang bieden.

Nieuwsgierig? U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen!

 


/sites/claus.unicoz.nl/files/gebruiker3/afbeeldingen/backtoschool-plaatje.jpg // https://www.summittravel.nl/blog/wp-content/uploads/2016/10/autumn-wallpaper-autumn-35867784-1280-800-620x388.jpg" ||http://www.mooistefotovannederland.nl"

Dag groep 8!

donderdag 6 juli 2017

Juf Margrit jarig!

donderdag 6 juli 2017

Aanmelden voor overblijf 2017-2018!

donderdag 8 juni 2017

Het einde van het schooljaar is al in zicht!  Zoals u misschien weet worden alle kinderen aan het einde van het jaar automatisch uitgeschreven uit onze overblijfadministratie. Om alvast een planning te kunnen maken voor het nieuwe schooljaar verzoeken wij u om voor 1 juli a.s. aan te geven of uw kind ook volgend schooljaar zal overblijven. Dit kan wederom middels digitale inschrijving op

http://claus.unicoz.nl/content/aanmeldenafmelden

Let op dat u als ingangsdatum 21-08-2017 noteert! Ook dit jaar moet u ieder kind apart inschrijven. Kinderen die slechts incidenteel overblijven moeten ook worden ingeschreven.

De tarieven voor overblijven in schooljaar 2017/2018 veranderen niet. U kunt ze, net als de voorwaarden terugvinden in de Overblijfkrant en onder Algemene Overblijfinfo op de website.

Laat uw kinderen alstublieft alleen overblijven wanneer het echt noodzakelijk is!

Heeft u nog vragen? Dan kunt u een mail sturen; tijdens de schoolweken en gedurende de laatste week van de vakantie zal de mail gelezen en indien nodig beantwoord worden. Het mailadres is: overblijf.claus@gmail.com

Alvast een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

TSO raad Prins Clausschool

Koningsspelen-2017

zondag 23 april 2017
Koningsspelen-2017

Op vrijdag 21 april vierden we met de hele school de jaarlijkse Koningsspelen. Na een gezamenlijk ontbijt hebben we de Koningsspelen geopend door met elkaar het lied 'Okido' te dansen. De rest van de dag stond in het teken van sportieve activiteiten; springen op het springkussen, goals scoren op het doel, bootcamp, estafette, judoclinic en een zumbaclinic. We hebben er met zijn alle een groot feest van gemaakt!Kijk snel in ons nieuwsarchief!

 

 

Koningsspelen2017

zaterdag 22 april 2017

Juf Irene jarig!

vrijdag 21 april 2017

Klankbordouders begaafdheidsprofielschool

vrijdag 7 april 2017

Sportochtend grp , 2 en 3

woensdag 22 maart 2017
Sportochtend grp , 2 en 3

Op woensdag 14 maart hadden we met de groepen 1 t/m 3 een sportochtend in de Veur. Wat hebben we veel sportieve spelletjes gedaan; over de sloot heen zwaaien, ik het rek klimmen, kabouterrace, kat & muis en nog veel meer. Iedereen heeft zijn best gedaan en elkaar goed aangemoedigd. Het was een hele leuke ochtend!

Meer foto's op de groepspagina's

Sportdag TOP DAG!

donderdag 16 maart 2017
Sportdag  TOP DAG!

In de ochtend was groep 4 t/m 6 actief met wel 12 verschillende sportactiviteiten in de gymzalen bij de Veur. Groep 7-8 waren rond en in de school actief. In de middag was het wisselmoment. Dankzij de hulp van ouders, maar ook zeer zeker dankzij de hulp van de studenten sport en bewegen van het Mondriaan College is het allemaal soepel verlopen, waren de kinderen zeer enthousiast en hadden we allemaal een topdag. Iedereen die heeft geholpen willen we hartelijk danken!    De sportcommissie.

(Meer foto's op de groepenpagina's)

Sportdag  TOP DAG!

Kunst in de aula

donderdag 23 februari 2017
Op 2 februari was er een echt museum in de aula van de school. Alle prachtige, creatieve, fantastische, inspirerende en kleurrijke creaties werden daar getoond. Schilderijen van Monet, Mondriaan, Karel Appel en Vincent van Gogh met een eigen interpretatie konden bekeken worden.  Heel veel belangstellenden hadden een kaartje gekocht bij één van de kinderen en er zijn wel meer dan 200 bezoekers geweest!!!! Het was een super afsluiting van een super leuk project!!