Sociale begeleiding

 

Sociaal Meermanschap

 

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met uw kind op school, opvang of in de thuissituatie. Hij/zij kan zich soms anders gedragen of moeilijk te hanteren zijn. Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan moeizaam gaan. Op school is een team van professionals (het meermanschap) aanwezig die ondersteuning/begeleiding kan bieden. Vanuit het meermanschap kunnen wij, samen met de IB-er, adviezen uitbrengen m.b.t de stappen die u zou kunnen ondernemen. Indien nodig kan één van ons u hierbij altijd ondersteunen.

 

Even voorstellen…

1.     De schoolmaatschappelijk werker: Simone van Bree

De hulp van SMW is kortdurend, preventief en laagdrempelig. Het doel is om leerlingen te begeleiden, ondersteunen en indien nodig door te verwijzen. Samen met de leerling en ouders bepaalt de SMW-er welke vorm van hulp nodig is en het beste past. Leerlingen kunnen bij SMW worden aangemeld via de intern begeleider (IB), maar ouders kunnen zelf ook contact leggen, bv via het inloopspreekuur (data in de jaarkalender)

2.     Ambulant hulpverlener van St. Jeugdformaat: Joanneke Keus

Zij kan worden in gezet in gezinnen waarbinnen zowel lichte als complexere opvoedvragen spelen. Leerlingen kunnen aangemeld worden via de IB’er. Jeugdformaat biedt hulp thuis aan jeugdigen en ouders. De hulp richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders en het verbeteren van de onderlinge communicatie. Het doel is dat het gezin op eigen kracht – en met steun van mensen uit de eigen omgeving – weer verder kan.

 

3.     Medewerker Jeugd- en Gezinshulp (JGH): Jolanda van de Burgt

De medewerker JGH is er voor leerlingen en gezinnen waarvan wordt gedacht dat er meer intensieve, specialistische hulp nodig is. Hulp waar een beschikking (verwijsbrief) voor nodig is. Als er zorgen zijn over de veiligheid van leerlingen kan de medewerker JGH meedenken/advies geven aan school. De medewerker JGH heeft korte lijnen met verschillende hulpverleningsinstanties en kennis van een grote sociale kaart, waardoor passende hulp ingezet kan worden voor de leerling en het gezin. Afdeling JGH kan aanschuiven bij een overleg/IHI om advies te geven, ook kan een gezin op deze manier aangemeld worden bij afdeling JGH. Afdeling JGH werkt op vrijwillige basis met gezinnen en hun hulpvraag.