Ouderraad

“Om de schooltijd voor de kinderen nog iets leuker, vrolijker, gezelliger te kunnen maken door middel van kleine activiteiten, versieringen en feestjes”

“Een echt kerstdiner voor alle kinderen”

“Om al die heerlijke snuitjes te zien genieten van de intocht van Sinterklaas”

“Die blije gezichten, de limo naar de sponsorloop, de pepernoten van de pieten, maar ook de chips bij de disco, dat is gewoon onbetaalbaar”

VIDEO VAN EN OVER DE OUDERRAAD

Wie zijn de leden van de leden van de Ouderraad?

 

 • Marijke van der Burg (voorzitter)
 • Quirine Vleugels (secretaris/penningmeester)
 • Anja Riedijk
 • Sandra Vos
 • Jolanda Krullaars
 • Edith Zegwaard
 • Soebhana Hamidullahkhan
 • Simone Israeli
 • Raymond van der Hooft
 • Annemarie de Pagter
 • Sandrina Visser
 • Fabia Everaars
 • Marja Groenendaal (leerkracht)
 • Romy Böhmer (leerkracht)


Wat doet de Ouderraad?

Doelstelling van de ouderraad

De relatie tussen de ouders, de medezeggenschapsraad en de school te bevorderen en wel zo dat de werkzaam-heden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen. En PLEZIER VOOR DE KINDEREN!

Activiteiten

In en rondom de school vinden veel activiteiten plaats, waarbij er veel wordt georganiseerd door de ouderraad zoals Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Paasontbijt, de disco, hulp bij sportdagen en sporttournooien, afscheid groep 8.

Er kunnen ook onderwerpen naar voren komen die door ouders worden aangedragen en waarover aan het team om een mening wordt gevraagd of die ter informatie aan het team worden meegegeven.

Op de ouder- en informatieavonden staat de ouderraad natuurlijk klaar met een kopje koffie of thee. Veel werk, waarbij gelukkig ook veel hulp is van andere ouders. Zo is er een vast team van moeders dat de open ruimte versiert en staan er altijd weer ouders klaar om te helpen bij verschillende activiteiten.

Hoe doet de Ouderraad dat allemaal?

Ouderbijdrage

Aan het begin van ieder cursusjaar wordt aan de ouders/verzorgers van de kinderen, die onze school bezoeken, een vrijwillige bijdrage gevraagd om de niet door de overheid gesubsidieerde kosten te dekken. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 25,- per kind. De ouderbijdrage wordt door de OR gebruikt voor het sinterklaas-, kerst- en paasfeest, sportdagen, afscheidsavonden, bijdrage in cultuuruitjes ed. Een verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage vindt u in het jaaroverzicht van de ouderraad.

Download hier de brief Ouderbijdrage 2016-2017

Download hier de laatste nieuwsbrief (februari 2017) als PDF

Wanneer vergadert de Ouderraad?

 • 10 oktober 2016
 • 14 november 2016
 • 23 januari 2017
 • 20 maart 2017
 • 22 mei 2017

Tijd: 20u-22u
Locatie: Prins Clausschool

Vergaderverslagen kunt u opvragen via de mail (or@claus.unicoz.nl).

Flex-pool Ouderraad

De ouderraad kan alle activiteiten niet alleen organiseren en is daarom erg blij met de ouders die helpen. De leden van de flexpool worden gevraagd bij drukke activiteiten zoals sint en kerst, deelname is vrijblijvend en ze hoeven niet deel te nemen aan vergaderingen. Wilt u graag actief zijn in de flexpool, neem dan contact op via onderstaand mailadres. Uw medewerking is van harte welkom!

Contact

Vragen en opmerkingen t.a.v. de ouderraadactiviteiten zijn van harte welkom via de email or@claus.unicoz.nl
Of spreek een van de leden in de wandelgangen aan.

Activiteiten