Maandbrief 4 december 2017

U kunt de maandbrief uitsluitend nog  als PDF downloaden. Klik dus HIER. 
Alle maandbrieven van het vorig schooljaar zijn nog te vinden via de submenu's hiernaast.

Inhoud maandbrief 4 december 2017

In deze maandbrief de volgende onderwerpen:
 • Van de directie
 • Carpe Diem
 • Sinterklaas
 • Ouderraad
 • Kerst, een bijdrage van de ouderraad
 • Daily Mile IKC Prins Claus
 • Staking
 • Rommelmarkt kind soldaat, een bijdrage van Myrthe groep 8
 • Afscheid van juf Isis
 • Verandering gymlessen/gymtijden op donderdag
 • Schaaktoernooi
 • We zoeken wedstrijdzwemmers!
 • Welkom bij ons op school
 • Jarigen in december
 • Agenda december

 

Omdat dit de laatste maandbrief van dit kalenderjaar is,wensen alle collega’s, ouderraadsleden en medezeggenschapsraadleden, de medewerkers van het overblijven, het
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal,
locatiecoördinatoren en overblijfcoördinatoren u en uw gezin Prettige kerstdagen en een heel mooi, inspirerend,maar vooral een heel gezond
2018!