Formulieren

Hier kunt u de formulieren, documenten en dergelijke downloaden

Aanmelden leerlingen.

Dit formulier print u uit, vult u in en stuurt u per post naar school terug.
Of u brengt het gewoon even langs..dat kan ook natuurlijk!

Aanvraag Extra / Bijzonder Verlof

Ook hiervoor is een formulier beschikbaar. Invullen en tijdig inleveren zodat de directie kan beslissen over uw aanvraag.

Medische handelingen/medicatie op school

Voor het uitvoeren van medische handelingen en het toedienen van medicatie op school hebben wij uw schriftelijke toestemming nodig. Het gaat hier om toestemming voor structurele maar ook incidentele medische zaken.

Hier vindt u MS-Word-documenten (dus eenvoudig op de computer in te vullen, te printen en in te leveren) :
de verklaring tot het verstrekken van medicijnen op verzoek
en
verklaring toestemming tot het uitvoeren van medische handelingen

In Geval Van Nood-telefoonnummers

Omdat er altijd kans is dat er op school iets met uw kind gebeurt is het van het grootste belang dat wij van elk kind over de juiste - actuele - noodtelefoonnummers (zowel vast als mobiel) kunnen beschikken.
Vult u dus voor (elk van) uw kind(eren) afzonderlijk dit formulier in en lever dat in bij de groepsleerkacht.

Overblijf

PDF bestanden lezen

De PDF-bestanden kunt u alleen lezen met de Get the Adobe ReaderAcrobat reader van Adobe. 
Heeft u deze (nog) niet dan download u de reader HIER


JAVASCRIPT werkt in Schoolsite